Skip to content

Teoloxía para sacerdotes

SECRETARÍA

O Curso de Teoloxía para sacerdotes está organizado polo Instituto Teolóxico San Xosé de Vigo, en colaboracíon coa Vigaría do Clero, teranse 20 sesións de clases semanais (os martes de 11 a 13 horas) con dúas materias de fondo, unha para cada cuatrimestre, e outras clases de temas de carácter monográfico. As clases serán impartidas por profesores do Instituto Teolóxico, e darán comezo o 1 de outubro.

A INSCRICIÓN IMPLICA:

  • Matricularse antes do 7 de outubro.

  • Abonar 30€ en concepto de matrícula.

  • Comprometerse a asistir con regularidade ás clases.

A INSCRICIÓN PÓDESE:

  • Entregar personalmente no Instituto Teolóxico.

  • Mandar por correo postal a:

Instituto Teolóxico San Xosé
Estrada de Madrid 8
Apartado 3073 (36200 Vigo)

Ou por Correo electrónico a itsanxose@diocesetuivigo.org

Para máis información, comunicar por teléfono ao Secretario do Instituto: 660257548

Escríbenos