Skip to content

órganos de goberno

DA UNIVERSIDADE PONTIFICIA DE SALAMANCA

Gran Canciller

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. CARLOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, Bispo de Salamanca

Rectora Magnífica

EXCMA. SRA. DRA. DNA. MIRIAN DE LAS MERCEDES CORTÉS DIÉGUEZ.

Decano da Facultade de Teoloxía

DR. D. GONZALO TEJERINA ARIAS

Dirección: Compañía 5, 37002 Salamanca

Email: teología@upsa.es

DO INSTITUTO TEOLÓXICO “SAN XOSÉ” DE VIGO

Moderador supremo

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. LUIS QUINTEIRO FIUZA, Bispo de Tui-Vigo

Director

DR. D. GUILLERMO JUAN MORADO

Secretario

LIC. D. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ ESTÉVEZ

Xunta de Goberno

DR. D. GUILLERMO C. JUAN MORADO, Representante dos profesores

LIC. D. JUAN DIZ MIGUÉLEZ , Rector do Seminario

DR. D. ANTONIO MEDUIÑA SANTOMÉ, Director

LIC. D. ÁNGEL CARNICERO CARRERA, Representante dos profesores

Alumno: DON LUIS JOSÉ BOULLOSA MARTÍNEZ

LIC. D. JUAN JOSÉ. GONZÁLEZ ESTÉVEZ, Secretario

Comisión de Biblioteca

LIC. D. AVELINO BOUZÓN GALLEGO, Bibliotecario

LIC. D. ÁNGEL CARNICERO CARRERA

DR. D. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Axudante da Biblioteca: Dña. ALICIA TARELA DOBARRO

Comisión de Publicacións

DR. D. GUILLERMO C. JUAN MORADO (Director)

LIC. D. CLODOMIRO OGANDO DURÁN

LIC. D. JESÚS MARTÍNEZ CARRACEDO

Responsables de ÁREAS

1. Filosofía, LIC. D. AVELINO MULEIRO GARCÍA

2. Linguas, DR. D. ANTONIO MENDUIÑA SANTOMÉ

3. Teoloxía Bíblica, LIC. D. XOSÉ UXIO NERGA MENDUIÑA

4. Teoloxía Sistemática, DR. D. JUAN LUIS MARTÍNEZ LORENZO

5. Teoloxía Práctica, LIC. D. JUAN ANDIÓN MARÁN

6. Dereito Canónico, DR. D. ÁNGEL MARZOA RODRÍGUEZ

Escríbenos