Skip to content

Teoloxía para sacerdotes

Formación permanente

O Instituto Teolóxico “San Xosé” de Vigo, xunto coa Vicaría para o Clero, ofrece unha formación integral destinada aos sacerdotes sendo así a formación permanente no ministerio sacerdotal. Cursos de formación teolóxico-pastoral, sistemático, destinado aos sacerdotes con materias de fondo, cursos monográficos e charlas-coloquio ao largo de todo o ano académico.