Skip to content

Materiais – Temario
Teoloxía para Leigos – Ágora

1ª Sesión | Programación – Descargar
2ª Sesión | Dios interior – Descargar
2ª Sesión | Carta Placuit Deo – Descargar
3ª Sesión | Concilios Éfeso, Calcedonia, Constantinopla III – Descargar
4ª Sesión | La estructura sacramental de la fe. La fe, los sentidos, la imaginación – Descargar

Programa | Eclesioloxía – Descargar
Textos I | Eclesioloxía – Descargar
Textos II | Eclesioloxía – Descargar
Textos III | Eclesioloxía – Descargar
Power Point I | Eclesioloxía – Descargar
Power Point II | Eclesioloxía – Descargar

Tema I | Intro. AT – Descargar
Tema II | Intro. AT – Descargar
Tema III | Intro. AT –Descargar
Tema IV | Intro. AT – Descargar

Tema I | Fundamentos T.P – Descargar Power point
Tema I | Fundamentos T.P – Descargar PDF

Tema II | Evanxelización – Descargar Power Point
Tema II | Evanxelización – Descargar PDF

Tema III | Mediacións eclesiais – Descargar Power Point
Tema III | Mediacións eclesiais – Descargar PDF

Tema IV | Axentes e ámbitos – Descargar Power Point
Tema IV | Axentes e ámbitos – Descargar PDF

1ª Sesión – Descargar Power Point
1ª Sesión – Descargar PDF
2ª Sesión – Descargar Power Point
2ª Sesión – Descargar PDF
3ª Sesión – Descargar Power Point
3ª Sesión – Descargar PDF
4ª Sesión – Descargar PDF
4ª Sesión – Descargar Power Point

Programa – Descargar PDF
Cruz y Trinidad – Descargar PDF
Resurreción y Envío – Descargar PDF

Tema I | Intro. AT –Descargar
Tema II | Intro. AT – Descargar

Tema I: Xoan XXIII – Descargar PDF
Tema II: Carlos V – Descargar PDF

Tema I:

– Audio (parte 1) | Descargar PDF
– Audio (parte 2) | Descargar PDF

Tema II:

– Desiderio Desideravi | Descargar PDF

Tema III:

– Audio | Descargar

Tema IV: Lit. de la Palabra

– Power Point: Descargar
– Apuntes: Descargar

Tema V: Acolitado

– Apuntes: Descargar

Tema I:
– Audio | Descargar

Tema II:
– Audio parte 1 | Descargar
– Audio parte 2 | Descargar

Materiais:
Tema I: Os sacramentos da Igrexa

– Power Point: Descargar
– Apuntes: Descargar

Tema II: Sacramentos de Iniciación

– Power Point: Descargar
– Apuntes: Descargar

Tema III: Sacramentos de Curación

– Power Point: Descargar
– Apuntes: Descargar

Tema IV: Eucaristía

– Power Point: Descargar
– Apuntes: Descargar

Día 31-1-24 | Parte 1 Descargar Parte 2 Descargar

Día 7-2-24 | Parte 1 Descargar Parte 2 Descargar

Día 21-2-24 | Descargar

Día 6-3-24 | Parte 1 Descargar Parte 2 Descargar

Día 6-3-24 | Parte 1 Descargar Parte 2 Descargar

Día 20-3-24 | Parte 1 Descargar Parte 2 Descargar