Skip to content

Teología para Leigos – DECA

OFERTA EDUCATIVA E SECRETARÍA

PLANIFICACIÓN

O noso centro ofrece dos niveis de estudos:1º, Nivel DECA o INICIAL e 2º, Nivel AVANZADO.

Cada semana impartiranse catro clases do Nivel DECA o INICIAL e dúas clases do Nivel AVANZADO.

As clases serán na modalidade PRESENCIAL, valorando a presencia e participación na actividade académica.

Tódalas asignaturas son semestrais e os alumnos podrán matricularse do curso completo, según niveis, o por asignaturas soltas.

HORARIOS E LUGAR

Os martes e mércores desde finais de setembro a xuño, na sede do Instituto Teolóxico “San Xosé”de Vigo. A primeira clase de 20.00 a 20.50 horas e a segunda  de 21.00 a 21.50 horas.

TASAS ACADÉMICAS

  • Curso completo- Nivel DECA  (12 créditos): 360,00 €
  • Curso completo – Nivel AVANZADO (6 créditos): 180,00 €.
  • Asignaturas soltas: 30,00 € por crédito matriculado. 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

Inscripción e matrícula: durante o mes de setembro, a través do correo electrónico xanxog@hotmail.com o chamando ao 660257548.

Para formalizar a matrícula, será preciso presentar os seguintes documentos:

  • Inscripción debidamente cumplimentada (o impreso na secretaría do Instituto o baixase da Web do Instituto Teolóxico: itsanxose.com)
  • Fotocopia do D.N.I.
  • (Só alumnos DECA) Fotocopia compulsada do título académico; no caso de alumnos do último curso de Maxisterio, deben entregar certificación da matrícula.
  • Xustificante do ingreso dos dereitos de matrícula na conta de Abanca, ES14 2080 5127 6130 0012 1491, cuxo titular é o Instituto Teológico San Xosé de Vigo.

Escríbenos