Skip to content

Teología para Leigos – DECA

OBXECTIVOS

1º Capacitar e preparar futuros profesores de ensino relixioso escolar, no ámbito dela Educación Infantil e Primaria, que garantan unha formación relixiosa e moral católica de calidade.

2º Profundar na importancia e universalidade do Feito Relixioso nas diferentes culturas, descubrir o entroncamento do Xudaísmo co Cristianismo e a orixinalidade e especificidade do Feito Relixioso Cristián.

3º Promover a lectura bíblica e o manexo dos textos bíblicos: símbolos, xéneros literarios, contextos, intencionalidade relixiosa dos textos.

4º Presentar unha teoloxía bíblica básica a través dos grandes temas da historia da salvación e axudar á comprensión da revelación progresiva de Deus que culmina en Xesucristo, Palabra encarnada.

5º Descubrir as manifestacións do Cristianismo na nosa cultura.

6º Ofrecer unha síntese actualizada dos contidos esenciais da fe cristiá.

7º Proporcionar a adecuada articulación da fe co conxunto dos saberes.

8º Profundar na dimensión moral do home á luz da mensaxe cristiá e expor a educación en valores cívicos e éticos desde a perspectiva cristiá.

9º Situar e identificar o ensino relixioso escolar desde a súa propia peculiaridade no conxunto da actividade educativa da escola.

10º Estudar e clarificar as finalidades, obxectivos e contidos do ensino relixioso escolar nos niveis de educación Infantil e Primaria, así como a relación que ela ten con outras áreas de aprendizaxe.

11º Preparar pedagóxica e didácticamente para o desenvolvemento do currículo de Relixión nos niveis educativos de Infantil e Primaria.

 

Escríbenos