Órganos de Goberno

ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE PONTIFICIA DE SALAMANCA

Gran Canciller

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. CARLOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, Bispo de Salamanca

Rectora Magnífica

EXCMA. SRA. DRA. DNA. MIRIAN DE LAS MERCEDES CORTÉS DIÉGUEZ.

Decano da Facultade de Teoloxía

DR. D. GONZALO TEJERINA ARIAS

Dirección: Compañía 5, 37002 Salamanca

Email: teología@upsa.es

DO INSTITUTO TEOLÓXICO “SAN XOSÉ” DE VIGO

Moderador supremo

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. LUIS QUINTEIRO FIUZA, Bispo de Tui-Vigo

Director

DR. D. ANTONIO MENDUIÑA SANTOMÉ

Secretario

LIC. D. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ ESTÉVEZ

Xunta de Goberno

LIC. D. JOSÉ DIÉGUEZ DIEPPA, Representante dos profesores

LIC. D. JUAN DIZ MIGUÉLEZ , Rector do Seminario

DR. D. ANTONIO MEDUIÑA SANTOMÉ, Director

LIC. D. JOSÉ VIDAL NOVOA, Representante dos profesores

Alumno: DON JUAN DE OLAZABAL ZARAUZA

LIC. D. JUAN JOSÉ. GONZÁLEZ ESTÉVEZ, Secretario

Comisión de Biblioteca

LIC. D. AVELINO BOUZÓN GALLEGO, Bibliotecario

LIC. D. LEONARDO FUENTES BLANCO

LIC. D. XOSÉ UXÍO NERGA MENDUIÑA

Axudante da Biblioteca: Dña. ALICIA TARELA DOBARRO

Comisión de Publicacións

DR. D. GUILLERMO JUAN MORADO (Director)

DR. D. ÁNGEL MARZOA RODRÍGUEZ

LIC. D. AVELINO MULEIRO GARCÍA

Responsables de ÁREAS

1. Filosofía, LIC. D. AVELINO MULEIRO GARCÍA

2. Linguas, DR. D. ANTONIO MENDUIÑA SANTOMÉ

3. Teoloxía Bíblica, LIC. D. XOSÉ UXIO NERGA MENDUIÑA

4. Teoloxía Sistemática, DR. D. JUAN LUIS MARTÍNEZ LORENZO

5. Teoloxía Práctica, LIC. D. JUAN ANDIÓN MARÁN

6. Dereito Canónico, DR. D. ÁNGEL MARZOA RODRÍGUEZ