Nomeamentos do Bispo

/ Xullo 3, 2018/ Instituto, Novas

Con data 26 de xuño, o Sr. Bispo asinou os seguintes nomeamentos no INSTITUTO TEOLÓXICO SAN XOSÉ DE VIGO para o trienio 2018 – 2021.

  • RVDO. SR. DR. D. ANTONIO MENDUIÑA SANTOMÉ, DIRECTOR
  • RVDO. SR. LIC. D. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ ESTÉVEZ, SECRETARIO XERAL
  • RVDO. SR. DR. D. GUILLERMO JUAN MORADO, MEMBRO DA XUNTA DE GOBERNO
  • RVDO. SR. LIC. D. ÁNGEL CARNICERO CARRERA, MEMBRO DA XUNTA DE GOBERNO
  • RVDO. SR. LIC. D. AVELINO BOUZÓN GALLEGO, BIBLIOTECARIO
  • RVDO. SR. DR. D. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MEMBRO DA COMISIÓN DE BIBLIOTECA
  • RVDO. SR. LIC. D. ÁNGEL CARNICERO CARRERA, MEMBRO DA COMISIÓN DE BIBLIOTECA
  • RVDO. SR. DR. D. GULLERMO C. JUAN MORADO, DIRECTOR DA REVISTA TELMUS E  COORDINADOR DA COMISIÓN DE PUBLICACIÓNS
  • RVDO. SR. LIC. D. CLODOMIRO OGANDO DURÁN, MEMBRO DA COMISIÓN DE PUBLICACIÓNS
  • RVDO. SR. LIC. D. JESÚS MARTÍNEZ CARRACEDO, MEMBRO DA COMISIÓN DE PUBLICACIÓNS
Share this Post