Actividades 2018 – 2019

SEPTEMBR0 2018

07. Claustro de avaliación extraordinaria e inicio do curso.

17. Comezo das clases do Ciclo Institucional (CI).

28. Inauguración Oficial do curso.

OUTUBR0 2018

02. Inicio do Curso de Teoloxía para sacerdotes (CTS) e do curso da Aula de Teoloxía para Leigos (ATL).

12. Nosa Sra. do Pilar. Non Lectivo.

NOVEMBR0 2018

01. Todos os santos. Non lectivo.

02. Fieis Defuntos. Non lectivo.

26. Festa de Santa Catarina (trasladada).

DECEMBR0 2018

07.  Non lectivo.

06. Festa da constitución. Non lectivo.

08. Inmaculada Concepción.

21. Reunión da Xunta de Goberno.

22. Inicio das vacacións de Nadal.

XANEIR0 2019

07. Inicio das clases despóis das vacacións de Nadal.

11. Fin do primeiro Semestre CI.

15-24. Exames do primeiro Semestre CI.

22-23. Exames do primeiro Semestre ATL.

24. Claustro de avaliación do primeiro semestre de CI.

25. Festa de San Tomé de Aquino (adiantada).

29-31. Exercicios Espirituáis.

FEBREIR0 2019

01. Exercicios Espirituáis.

04. Inicio do segundo semestre de CI.

05 e 06. Inicio do segundo semestre de ATL.

MARZO 2019

04 e 05. Carnaval. Non lectivos.

06. Mércores de Cinsa. Non lectivo.

19. San Xosé. Non lectivo.

28. Festa da Reconquista de Vigo. Festivo local.

ABRIL 2019

17. Misa crismal. Comenzan as vacacions de Semana Santa CI.

29. Festa de San Telmo.

30. Inicio das clases despoís das vacacións de Semana Santa CI e ATL.

MAIO 2019

01. San Xosé Obreiro.

13. Consagración ao Sagrado Corazón en Tui. Non lectivo.

17. Letras Galegas. Non lectivo.

24. Rematan as clases do CI.

27-31. Exames CI.

XUÑO 2019

03-06. Exames CI.

03-06. Exames extraordinarios primeiro semestre.

04-05. Exames do 2º semestre ATL.

07. Xunta de Goberno e Claustro final de curso.

XULLO 2019

15-19. Exames extraordinarios segundo semestre e anuais.

SETEMBRO 2019

13. Claustro de avaliación e de inicio do curso 2019-2020.