Nomeamentos do Bispo

Nomeamentos do Bispo

Con data 26 de xuño, o Sr. Bispo asinou os seguintes nomeamentos no INSTITUTO TEOLÓXICO SAN XOSÉ DE VIGO para o trienio 2018 – 2021. RVDO. SR. DR. D. ANTONIO MENDUIÑA SANTOMÉ, DIRECTOR RVDO. SR. LIC. D. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ ESTÉVEZ, SECRETARIO XERAL RVDO. SR. DR. D. GUILLERMO JUAN MORADO, MEMBRO DA XUNTA DE GOBERNO RVDO. SR. LIC. D. ÁNGEL CARNICERO CARRERA, MEMBRO DA XUNTA DE GOBERNO RVDO. SR. LIC.…